Ψηφιακά Συστήματα (β)

Οι παρακάτω σημειώσεις αφορούν μια σύντομη ανασκόπηση του μαθήματος «Ψηφιακά Συστήματα» της Διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Μνήμη είναι κάθε ηλεκτρονικό κύκλωμα το οποίο αποθηκεύει ένα σύνολο από δυαδικά ψηφία τα οποία θα έχουν λογικές τιμές 0 και 1.

Σε κάθε λέξη μνήμης αντιστοιχούμε έναν μοναδικό αριθμό τον οποίο ονομάζουμε διεύθυνση. Η διεύθυνση χρησιμοποιείται για να μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις λέξεις μιας μνήμης μεταξύ τους, ώστε να τις διαβάζουμε και να τις γράφουμε χωρίς να τις μπερδεύουμε.

Χωρητικότητα μιας μνήμης είναι το σύνολο των bits που μπορεί να αποθηκεύσει.

Η μνήμη RAM (Random-Access-Memory) Η ονομασία RAM προέρχεται από τις  λέξεις » Random Access Memory – Μνήμη τυχαίας προσπέλασης»

Η ROM (Read-Only Memory, μτφ. μνήμη μόνο για ανάγνωση) είναι τύπος ηλεκτρονικής μνήμης, μόνο ανάγνωσης

Advertisement